neprihlásený Nedeľa, 14. júla 2024, dnes má meniny Kamil
Ďalšie problémy v eKaranténe umožňujú vyhýbanie sa karanténe

V aplikácii eKaranténa sa nachádzajú ďalšie dva vážne nedostatky a problémy, kvôli ktorým jedna z dvoch hlavných funkcií v podobe kontroly polohy minimálne v masovejšej Android verzii nie je dostatočne efektívna a tak efektívna ako by mohla a mala byť. Kvôli týmto programátorským nedostatkom sa kontrole polohy a tým aj karanténe dá zrejme pomerne jednoduchým spôsobom tak čiastočne ale nezanedbateľne vyhýbať. Nedostatky sú vo funkčnosti pôvodne implementovanej pred viac ako dvomi mesiacmi. Vývojári otázky na ne aktuálne odignorovali.

Značky: Slovensko

DSL.sk, 5.6.2020


V aplikácii eKaranténa sa nachádzajú ďalšie dva vážne nedostatky a problémy, kvôli ktorým jedna z dvoch hlavných funkcií v podobe kontroly polohy minimálne v masovejšej Android verzii nie je dostatočne efektívna a tak efektívna ako by mohla a mala byť.

Kvôli týmto programátorským nedostatkom sa kontrole polohy a tým aj karanténe dá zrejme pomerne jednoduchým spôsobom tak čiastočne ale nezanedbateľne vyhýbať. Nedostatky sú vo funkčnosti implementovanej pôvodne pred viac ako dvomi mesiacmi ešte v rámci aplikácie Covid19 ZostanZdravy. Vývojári otázky na ne aktuálne odignorovali.

Ide o ďalšie z mnohých problémov tejto aplikácie a jej predchádzajúcej verzie Covid19 ZostanZdravy opäť potvrdzujúce absolútne neakceptovateľný stav celého projektu.

Smart karanténa

Aplikácia s označením eKaranténa umožňuje voliteľne namiesto pobytu v povinnej štátnej karanténe absolvovať domácu karanténu pod kontrolou tejto štátnej mobilnej aplikácie. Aplikácia kontroluje dodržiavanie karantény dvomi hlavnými spôsobmi.

Týmito spôsobmi sú kontrola polohy mobilu pomocou GPS oproti zvolenému miestu karantény a zároveň kontrola tváre užívateľa pomocou fotoaparátu smartfónu. Kontrola tváre má zabezpečiť overenie, či je pri telefóne naozaj osoba umiestnená do karantény.

Základná a podstatná funkčnosť eKarantény bola vyvinutá v rámci Covid19 ZostanZdravy už pred viac ako dvomi mesiacmi, v druhej polovici mája bola sprístupnená v podobe novej aplikácie eKaranténa.

Tragický stav

Server DSL.sk identifikoval a upozornil na množstvo vážnych problémov v pôvodnej aplikácii Covid19 ZostanZdravy a následne na zlyhania pri príprave a spustení eKarantény v týchto článkoch aj chyby v jej iOS verzii.

Po tom, ako server DSL.sk identifikoval vážne problémy v Covid19 ZostanZdravy najmä ale nielen v prípade jej Android verzie, vývojári prestali zverejňovať zdrojové kódy pre Android a pôvodne nezverejnili zdrojové kódy aplikácie eKaranténa odčlenenej od Covid19 ZostanZdravy pre tento operačný systém. Spravili tak až teraz až po takmer dvoch týždňoch od verejného sprístupnenia a nasadenia aplikácie.

Server DSL.sk hneď identifikoval v aktuálnej verzii po zverejnení zdrojových kódov dva vážne problémy s kontrolou polohy a vyvojári oddialením sprístupnenia zdrojových kódov akurát dosiahli, že problémy sú odhalené a budú opravené dva týždne po sprístupnení aplikácie namiesto pred jej sprístupnením.

Oba problémy sú problémami v kóde funkčnosti karantény, ktorý je len mierne upraveným kódom z marca v pôvodnej aplikácii Covid19 ZostanZdravy.

Ochrany overenia polohy, ktoré sa podarili

Samozrejme otázka zabezpečenia účelu aplikácie a zabezpečenia samotnej aplikácie, aby sa jej účel nedal obchádzať, nie je jednoduchá. Niektoré jednotlivé možné ochrany sa náročnejším spôsobom dajú obchádzať a vývojári musia rozhodnúť akým typom obchádzania je dôležité brániť.

Vývojári do aplikácie zapracovali niektoré ochrany proti manipulácii polohy, ktoré zvládli, sú účinné a pomáhajú.

Okrem iného detekujú falošné informácie o polohe generované cez funkčnosť tzv. Mock polôh, ktorá je využívaná viacerými populárnymi aplikáciami na tento účel.

Zároveň detekujú zrejme aj iné aplikácie, ktoré dokážu generovať falošné informácie o polohe zariadenia. Využívajú tiež SafetyNet kontrolu od Google schopnú odhaliť prípadne rootnutie zariadenia, ktoré ako také ale samozrejme nie je zakázané, a zrejme aj neoriginálnu aplikáciu.

Chybná logika

Menším z dvoch problémov je ale okrem iného nezvládnutá základná logika kontroly polohy, kvôli ktorej nie je kontrola tak účinná ako by mohla a mala byť a to aj bez akéhokoľvek zásahu užívateľa.

Aplikácia kontroluje polohu smartfónu lokalizáciou pomocou GPS podľa aktuálnych nastavení zrejme rádovo každých 10 minút a vyhodnocuje, či sa smartfón nachádza na zvolenom mieste domácej karantény. Pri súčasných nastaveniach vyhodnotí, že telefón sa nenachádza v mieste karantény ak sa nachádza viac ako 200 metrov od zvolenej lokality.

Aplikácia následne hlási opustenie miesta karantény štátu, pre ochranu súkromia bez informácie o polohe.

Problém v použitej programátorskej logike ale je, že aplikácia pre Android podľa zdrojových kódov nahlási štátu opustenie karantény až do najbližšieho následného návratu do miesta karantény iba raz keď prvýkrát zistí opustenie domácej karantény. Následne ak sa telefón nachádza aj dlhšie mimo miesta karantény to už aplikácia štátu nehlási, aj keď užívateľovi ukazuje notifikáciu že sa nachádza mimo miesta karantény.

Funkčnosť majú dostupnú len ľudia v karanténe a nemohli sme ju tak otestovať. Android služba zabezpečujúca kontrolu karantény zrejme môže bežať bez prerušenia dlho a v takom prípade by už štátu zrejme nehlásila ďalšie opustenie karantény až dokedy sa užívateľ z nižšie uvedených dôvodov nemusí vrátiť do miesta svojej karantény.

Jedna signalizácia opustenia miesta karantény zrejme nie je ešte dôvod na automatickú kontrolu štátu a užívateľ by jedno opustenie zrejme vedel vysvetliť, keď štát nemá informácie o tom ako dlho bol mimo karantény.

Takto aplikácia funguje bez akéhokoľvek zásahu užívateľa, navyše s principiálne pomerne jednoduchým zásahom popísaným v ďalšej časti sa dá dosiahnuť neposielanie informácie o opustení miesta karantény ani raz. Užívateľ samozrejme pri prípadnom opustení miesta karantény v každom prípade porušuje domácu karanténu a legislatívu.

Informácia o výskyte mimo miesta karantény sa posiela aj v potvrdeniach overenia tváre. V tomto prípade je už odosielanie implementované lepšie, jednoduchý zásah popísaný nižšie sa použiť nedá a toto odosielanie limituje možnosti obchádzania kontroly polohy. Ako je ale popísané v ďalšej časti, stále je možné sa kontrole miesta polohy nezanedbateľne vyhýbať.

Komunikačný protokol

Tento problém totiž nie je jediným problémom s nedostatočnou kontrolou polohy. Závažnejším problémom je skutočnosť, že kontrola polohy sa dá opäť pre nedostatočnú implementáciu principiálne pomerne jednoduchým zásahom obísť.

Kým tvorcovia aplikácie zapracovali niektoré dôležité a nie najjednoduchšie ochrany, nepochopiteľne ponechali pomerne jednoduchý spôsob ako celý účel aplikácie obísť. V súčasnom stave je totiž zrejme možné jednoducho zablokovať hlásenia posielané aplikáciou o opustení miesta karantény. Po takomto zablokovaní sa zrejme štát nedozvie o opustení miesta karantény a aplikácia je v takom prípade zrejme časť dňa neúčinná.

Na komunikáciu aplikácie so servermi sa dá totiž použiť tzv. MiTM technika a hlásenia o opustení karantény na servery štátu jednoducho neodoslať, pričom aplikácia si myslí že sa úspešne odoslali. Použitý aplikačný komunikačný protokol proti tomu zrejme nebráni.

Aplikácia komunikuje so svojimi servermi v službe Azure od Microsoftu protokolom HTTPS / TLS. V popise aplikácie v zdrojových kódoch síce tvorcovia tvrdia, že používajú tzv. TLS certificate pinning, v zdrojových kódoch zrejme nie je vidieť žiadnu z bežných metód nasadenia a posledná verzia aplikácie dostupná vo štvrtok z Google Play 1.0.6-prod ho zrejme nemala aktívny.

Na komunikáciu je tak možné použiť MiTM techniku, pričom pri niektorých podporovaných verziách Android je na to potrebné rootnutie zariadenia potenciálne detekovateľné použitou SafetyNet kontrolou ale pri niektorých nie je potrebné ani rootnutie. Navyše používanie rootnutého zariadenia zrejme nie je explicitne zakázané a rootnuté zariadenie samozrejme automaticky neznamená, že užívateľ sa vyhýba karanténe.

Priamo do aplikácie užívateľ pritom nemusí zasahovať. Užívateľ oficiálne v domácej karanténe kontrolovanej povinne aplikáciou tým ale porušuje zrejme odsek 4 písm. f paragrafu 60a zákona o ochrane verejného zdravia, ak ju opustí tak aj domácu karanténu a tým aj ďalšiu legislatívu, vystavuje sa riziku pokuty a aj v súčasnosti môže vystavovať riziku ostatných ľudí.

Napriek tomu by takémuto principiálne jednoduchému spôsobu obchádzania malo byť v aplikácii zabránené, keď je to navyše možné dosiahnuť pomerne jednoducho.

Detailný postup obchádzania samozrejme neuvádzame. Hoci takéto obchádzanie je principiálne jednoduché, pre bežných užívateľov nie sú tieto informácie dostačujúce.

Limitovaný ale nezanedbateľný dopad

Dopad oboch problémov limituje iná funkčnosť aplikácie, overovanie tváre. Tá totiž pri odosielaní výsledku overenia odosiela aj informáciu o tom, či sa momentálne užívateľ nachádza v mieste karantény. Toto odoslanie sa nedá jednoducho zablokovať, keby zablokovanie bolo to isté ako neoverenie tváre po výzve.

Užívateľ si tak musí tvár overovať v mieste karantény. Keďže overovanie tváre sa realizuje niekoľkokrát denne, medzitým mu pre problém s možným blokovaním hlásení o opustení miesta karantény aplikácia nebráni pohybovať sa aj s mobilom aj mimo miesta karantény, ak sa stíha pri výzve na kontrolu dostatočne rýchlo vrátiť do miesta karantény.

Nie je jasné aký časový limit dáva aplikácia užívateľom a za aký čas bežne užívatelia uskutočnia overenie tváre od notifikácie. Nezanedbateľný počet užívateľov sa ale v súčasnosti sťažuje, že overovanie v ich prípade zafunguje až po desiatke alebo dokonca viacerých desiatkach pokusov a v súčasnosti je tak zrejme bežné, že overovanie užívateľov nie je promptné.

Hlavne ale v nočných hodinách aplikácia tvár zrejme nekontroluje a nemôže kontrolovať, keď užívatelia spia. V týchto časoch tak nedostatky umožňujú efektívne sa vyhnutie kontroly polohy.

Popísané nedostatky nemajú úplne rádovo vážnejší dopad oproti scenáru, keď užívateľ nedodržiava miesto karantény tak, že si necháva mobil doma a má zabezpečené upozornenie keď mu príde výzva na overenie tváre. Navyše ale umožňujú pri takomto nedodržiavaní mať mobil so sebou a nemusieť zabezpečovať takéto upozorňovanie.

Vývojári otázky odignorovali

Keďže funkčnosť kontroly je dostupná len užívateľom aplikácie oficiálne registrovaným do karantény, samozrejme sme ju nemohli otestovať ani tieto nedostatky potvrdiť testom.

Popísané problémy sa evidentne podľa zdrojových kódov v aplikácii nachádzajú a pravdepodobne nie sú prítomné ďalšie mechanizmy okrem spomínaných, ktoré by štátu avizovali opustenie miesta karantény. Tretí typ bežne posielanej správy, tzv. heartbeat, totiž informáciu o dodržiavaní polohy zrejme neobsahuje.

V každom prípade aj v snahe o potvrdenie zistení vývojármi aplikácie sme vývojárov oslovili s otázkami na tieto problémy a ich dopady. Tí na otázky neodpovedali, neposkytli stanovisko a ani neavizovali prípadné iné mechanizmy ani doplňujúce informácie.

Vo štvrtok neskoro večer si ale vývojári v zdrojových kódoch opravili nedostatok s odosielaním informácie o opustení karantény iba raz, aplikácia bude po novom hlásiť výskyt mimo miesta karantény pri každom overovaní polohy, teda zrejme približne každých 10 minút.

V ktorej verzii a kedy bude opravený spôsob dostupný v aplikácii pre Android a kedy bude vyriešený problém s možným blokovaním hlásení o opustení miesta karantény nie je zatiaľ známe.


      Zdieľaj na TwitteriNajnovšie články:

Búrky spôsobili masívne výpadky elektriny, postihli stovky tisíc ľudí
Raketa SpaceX zlyhala prvýkrát po dlhých rokoch
Intel uvedie ešte nový CPU pre desktopy len s dvomi jadrami
Boeing zostane na ISS zrejme až do augusta, problémy spôsobilo prehriatie trysiek
V nových desktopových Intel CPU bude NPU, ale s pomerne nízkym výkonom


inzerciaDiskusia:
                               
 

to je ako zatvarat uhorkovy pohar pomocou reseta. ked to chcu mat poriadne tak na 1 cloveka 1 vojak.

ale inac je to uplne zbytocne lebo medzicasom to mali uz aj tak vsetci.
Odpovedať Známka: -2.5 Hodnotiť:
 

Nuz tych 100 ludi co to vie odrbat je statisticky nepodstatnych. A ty by mohli mat dost iq na to aby to nerobili.
To ze sa to cele premorilo a mali to vsetci si nemoze mysliet ani trol z mesmedialnej skoly. Pozri si trosku braziliu.
Odpovedať Známka: 8.7 Hodnotiť:
 

Stačilo by na hranici každému vytetovať na čelo dátum vstupu.
Odpovedať Známka: -0.9 Hodnotiť:
 

Dobrou fixkou by stačilo.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

A načo? Kto by už len zbytočne riskoval, keď predsa ide o vyššie dobro a našu spoločnú žiarivú budúcnosť, na ktorú je podľa volebných sľubov pri ústavnej väčšine i núdzový stav priekazne prikrátky.
Odpovedať Známka: 1.7 Hodnotiť:
 

Problém je, atiaľ čo my na Slovensku sme šili rúška, sami dobrovoľne sa sa dali do karantény, aby sme zabránili prenosu vírusu, minimalizovali sme sociálny kontakt, uvedomujúc si základy biológie, prenos infekčnej kvapôčkovej infekcie, bola tu nezanedbateľná časť obyvateľstva, repatrianti, ktorí nič iné posledné 2-3 mesiace nerobili, len ako odr..ť systém, lebo majú svoje práva. Nie povinnosti a zodpovednosť, ale len výhradne práva! Toľko expertov na ústavu ako za posledné mesiace, nikdy v histórií tejto planéty nebolo, ako teraz!
Dokonca sme sa dozvedeli, že internáty, kde mnohí z nás žili 5 rokov, sú neľudské, horšie ako pre dobytok. Pritom ešte v marci 2020 tam v pohode žili mladí ľudia.
Sebeckosť niektorých ľudí nepozná hraníc. Majú svoje práva, oni karanténu nebudú dodržiavať, lebo nie sú ovce.
Odpovedať Známka: 4.5 Hodnotiť:
 

Keby mala byť aplikácia dokonalá, všetci by museli byť zavretý na samotke a najmä bez FB, kde aj teraz riešia ako nás všetkých odr..ť. Píšu si návody ako ako nás zažalovať (posielajú si emaily a kontakty na právnikov, aby dobre podojili štát, nás) a ako najúčinejšie odr..ť aplikáciu, že či stačí len nechať mobil doma a pod. a sťažujú sa, že aplikácia po nich chce niečo.
Mne stačili tie ich fotky údajne nehumánnej stravy, ktorú by nedávali ani psom (odfotili raňajky bez rožkov, na otázku že prečo neodfotili komplet, odpovedali, že sa im to nezmestilo do fotky. Na otázku čo by chceli viac na raňajky ako 2 rožky, 3 krúžky salámy, nakrájanú zeleninu, masielko, lekvár a jogurt, už neodpovedali). Ešte sa aj dohovárajú, ako nik z nich nebude platiť za stavu, lebo im to máme zaplatiť my všetci, že oni si karanténu nevybrali.
Jediné na čo sú experti, na ich práva a ako nás čo najviac poškodiť.
Odpovedať Známka: 4.1 Hodnotiť:
 

Aj tie testy v cene 50 a viac eur na kus, a majú ich niekoľko, idú z našich peňazí a dohovárajú sa, ako sa im vyhnúť, lebo poškodzujú ich práva a že prečo im štát nezabezpečil aj tu odvoz, prívoz.
To že naschvál si vzali tlačidlové telefóny, že ak nemajú android, tak nebudú musieť ísť do karantény, je len čerešnička ich inteligencie.
Aplikáciu môžu vylepšovať koľko len chcú, na niektorých bude vždy platiť len väzenie. Vždy budú hľadať nejaký spôsob ako s druhými vydr..ť.
Odpovedať Známka: 6.2 Hodnotiť:
 

Pokial viem smeraci nakupili mrte obojkov na domace vezenie. Co tak ich konecne pouzit? A zlozit rovno napr 1000€ kauciu ked chces ist domov. Nedodrzis karantenu, mas po nej. A ak robis v zahranici a "nemas na to"? Tak ides do statnej.

Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

A bude horšie. Vírus je už tu.
To že v zime nedostane nikto kliešťa, neznamená že nadobro vymreli. Príde sezóna a bude zase všade kľud.

Odpovedať Známka: 7.5 Hodnotiť:
 

So všetkým, čo si napísal súhlasím. To len aby si vedel, že nie si sám, čo si to myslí.
Odpovedať Známka: 5.6 Hodnotiť:
 

Sorry, budem osobna: ty si dobry kokot.
Repatrianti su vsetci ti, ktori musia pracovat v zahranici, pretoze nevyziju z minimalnej mzdy pri pase niekde v hladovej doline. A namiesto toho, aby sa vratili domov, "šili rúška, sami dobrovoľne sa dali do karantény, aby zabránili prenosu vírusu, minimalizovali sociálny kontakt, uvedomujúc si základy biológie, prenos infekčnej kvapôčkovej infekcie,..." statne organy ich zvazali bez ochrannych pomocok do statnej karanteny, dali ich na izby s cudzimi ludmi a zbytocne zvysovali riziko nakazy.
Ak by mi statny organ povedal, ze ma niekam zavrie s nakazenymi na dva alebo viac tyzdnov na zaklade Matelkovej tlacovky, tiez by som sa stazovala a domahala svojich oprav. A kto nie, v zaujme vyssieho dobra a kolektivnej ochrany obyvatelstva, je pre mna ignorantsky kokot, ktory podryva dodrziavanie ludskych prav.
Odpovedať Známka: 1.8 Hodnotiť:
 

Nikto nikoho nenúti vracať sa.
Dodržiavať pravidlá treba aj na silu.

Hlúposť nemôže byť ľudské právo.
Odpovedať Známka: -1.7 Hodnotiť:
 

No, nenuti, ale nie kazdy ma moznost zostat dva-tri mesiace v zahranici bez prijmu, ked ma na Slovensku byvanie a rodinu.

S dodrziavanim pravidiel suhlasim, akurat tie pravidla maju byt podlozene rozumnymi argumentami, jasne definovane, schvalene v ramci zakonnych moznosti a pravne formalizovane. A dodrziavane vsetkymi stranami.
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

O dodrziavani vsetkymi stranami? Davat vychodiarov na zapad do karanteny a opacne bola jedina sanca ako zabezpecit aby repatrianti na noc nebehali domov. Dovolil by som aby cela rodina mohla ist do statnej karanteny napriklad autom zena odvezie muza do karanteny v kolone a spolu tam zostanu. Ak ovsem je tolko miest na internatoch. A este aj moznost priplatit si lepsie byvanie. Moje ludske pravo je, aby ma nenakazil lekar ktory sa vratil z lyzovacky a isiel tam aj ked uz to bolo rozsirene lebo nechcel prist o zaplatenu dovolenku. A to je realna zodpovednost ludi co by proti tomu mali bojovat.
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

A to ze su tu hladove doliny lebo 30 rokov niekto voli Muftiho ci Hranola a eurofondy su na Belize je uz iny pribeh tohto ranno kapitalisticko divaldielka.
Odpovedať Známka: 1.1 Hodnotiť:
 

Číňania montovali na dvere od bytu nakazených čipy, a skupiny panelákov rovno policajne odizolovali.
Odpovedať Známka: 2.5 Hodnotiť:
 

A pozri kam to až v Číne zašlo. Je po korone a podobnú apku zneužili na bodový systém. Nepustia ta do niektorých hotelov alebo nákupných centier ci MHD iba na základe počtu bodov podľa veku, kde sa zdrziavas, koľko sportujes a čo kupuješ. Vytvorili vynikajúce podmienky na podplácanie a čierny trh.
Odpovedať Známka: -0.4 Hodnotiť:
 

netáraj, bodový systém v číne funguje nejaký ten rok.
Odpovedať Známka: 6.7 Hodnotiť:
 

Všetci? Možno tak 0.1–2% obyvateľov SR.
Odpovedať Hodnotiť:
 

ano pokial sa da spolahnut na testy. to hovori statistika. ale v skutocnosti uz davno mohli prekonat kovid vsetci.
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Urcite sme to vsetci prekonali. Desiatky mrtvych. V brazilii trochu viac. Rozdiel bude tym, ze slovak rozchodi vsetko....
Odpovedať Hodnotiť:
 

Predovšetkým treba doriešiť to dvojité zdanenie, nakoľko aby v rámci jednej krajiny popri subvencovaní nemocníc mohla eKaranténa bežať na s dph predávanom telefóne vyžaduje priekazne zásadné zmeny daňového či menového systému.
Odpovedať Známka: -2.5 Hodnotiť:
 

Ty sa tu vieš tak dobre vy-ventilovať, ani tabletky nepotrebuješ ani psychológa, na pive a futbale ušetríš. Aj o pekných odborníkov sa svojim slovkom obtrieš :D
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

prečo by som niekam chodil? Spravím párty doma, pozvem kopec ľudí a je vybavené :) Na toto sa tiež asi nemyslelo
Odpovedať Známka: 2.0 Hodnotiť:
 

A oni potom všetci poďakujú, keď sa nakazia.
Odpovedať Známka: 0.7 Hodnotiť:
 

Áno. Toto je krásna myšlienka. Každý kto je v karantene je nakazený smrad. A ani dva negatívne výsledky to nezmenia.


Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

A nechat mobil doma a ist von ?
A keby bola nejaka kontrola, tak prave vtedy som spal/stal/sral...
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

Kontrola bude najprv appka, a ked sa neprihlasis tak pridu policajti. A ked ta nenajdu doma tak mas problem.
Aky velky neviem, asi fajna pokuta, a mozno ta poslu rovno do statnej karanteny.
Odpovedať Známka: 6.4 Hodnotiť:
 

Nie je to úplne tak. Som v e-karanténe desiaty deň a musím sa priznať, že sa mi už mnohokrát podarilo neoveriť sa v appke, keď človek spí a prídu mu 2 sms ráno po ôsmej v rozmedzí 15 minút a nezobudia ho - smola. Očakával som kontrolu zo štátu, ale asi to nie je až také dôležité. V ten deň som už žiadne overenie nemal, až nasledujúci deň poobede, takže celkom pekné hluché okno. Tak isto mi dvakrát prišlo upozornenie, že som opustil karanténu, napriek tomu, že som ležal doma. Toľko ku e-karanténe.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Chudinka sa nám nezobudila po 8:00. Mamka meškala s raňajkami?
Odpovedať Známka: -8.5 Hodnotiť:
 

Ja mam cez vikendy do 10tej zapnute "nerusit" , napriklad. A aj po 10tej by som si mozno vobec nevsimol ze mi nejaka SMS dosla.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Bol som v klientskom centre niečo vybaviť. Teta si vypýtala občiansky, že či som to ja. Podal som jej občiansky, na ktorom som veľký fešák, na ksichte (nie na fotke) som mal rúško, bolo mi vidieť len vlasy a oči. Nič, žiadny problém.

Veľmi pochybujem, že policajti, čo kontrolujú karantistov sa pretrhnú, proste niekto otvorí a cez rúško povie, sorry, mal som nahlas pusteného Roba Kazíka. A šeci spokojní.
Odpovedať Známka: 8.5 Hodnotiť:
 

GPS spoofing nefunguje nahodou tiez?
Je nejako zabezpecene aby sa nedal pouzit?
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

Zase rovno diskusia?

Okrem iného detekujú falošné informácie o polohe generované cez funkčnosť tzv. Mock polôh, ktorá je využívaná viacerými populárnymi aplikáciami na tento účel.
Odpovedať Známka: 7.1 Hodnotiť:
 

No hej no.
Dik.

Odpovedať Známka: 7.8 Hodnotiť:
 

GPS spoofing sa hádam nedá odhaliť nijak. Čo myslíš, je zrejme mock poloha.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

nepokazme si to, budme zodpovedni a dodrziavajme karantenu
Odpovedať Známka: 0.9 Hodnotiť:
 

pekné prianie, nič viac.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Zodpovednosť? Stačí sa zájsť pozrieť do nejakej Čínskej vývarovne a je po idei zodpovednosti Slovákov. Nik nepoužíva rúšky, dezinfekciu rúk pri vstupe, spoločné jedlo v pultoch s nikým pravidelne nečistenou naberačkou, čašníci bez rúšok atď. A samozrejme plno za všetkými stolmi.
Odpovedať Známka: -3.8 Hodnotiť:
 

A napriek tomu hnusoba nikde, kĺzavý medián týždeň na nule. A nulou ako vieme sa deliť nedá, takže kde je zakopaný pes boha jeho?
Odpovedať Známka: 7.3 Hodnotiť:
 

Na toho psa sa opýtaj tých Číňanov. Pointa je v tom, ž väčšina zodpovedných urobila bariéru tým nezodpovedným. Stačí jeden nakazený v tej skupine nezodpovedných a nakazí všetkých. Tak funguje HIV. Stačí jeden.
Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:
 

Kazdy sa moze napit aj z kaluze ak chce. V tom mu ziadna apka nezabrani. Do takej restauracie kde vidim bordel nejdem a hotovo.
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Ked su napr. 2/3/4 tak staci ze jednemu daju mobili nech im klika a mozu ist aj von. A tak sa mozu v pohode striedat. Mobilna karantena je somarina. Ten cip na dvere bytu je asi lepsi, alebo ten naramok co davaju z basy.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Myslis 2, 3, 4 - čatá, jednovajecne?
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

priekazne 3,14-čatá
Odpovedať Známka: 6.0 Hodnotiť:
 

Musime si uvedomit, ze take drobne nedorozumenia sa casom odstrania aktualizaciami. Vyvojari zrejme zbieraju chybove hlasenia a potom vydaju opravu. To moze trvat niekedy aj tyzdne ba az mesiace. Ved si zoberme windows, ze sa aktualizuje iba dvakrat rocne. Na buduci rok uz budu chyby zrejme v aplikacii o takomto case odstranene.
Odpovedať Známka: 5.3 Hodnotiť:
 

A v každom prípade je ale priekazne nutné zohľadniť i fakt, čo všetko eKaranténa prezrádza o možnej úrovni vzájomnej dôvery medzi občanmi a štátom.
Odpovedať Známka: -1.1 Hodnotiť:
 

Na obnovenie dovery mame predmetnu poistovnu.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Logika hráčskej duše na návrat do bodu obnovy skompromisnením z quid pro quo na quid et quid so stratou skillov priekazne hádže bobek.
Odpovedať Známka: 1.4 Hodnotiť:
 

Je to bohapusta segregacia obyvateľov. Hovoriť o zodpovednosti v nezodpovednej replike je ako hrach.
Otázka 1a. Obchody s oblečením boli zavreté kvôli čomu?
Otázka 1b. Prečo bol teda tento tovar dostupný v predajniach TESCO Kaufland a Lidl?

Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Pridat cert pinning je trivialne jednoduchy fix. Kedze appka podpisuje svoje reporty, bez pinningu je mozny len selective drop attack, ziadne modifikacie.

Selective drop sa da riesit aj bez pinningu - server moze pridavat JWT podpis na potvrdzovacie spravy. Verejny kluc bude ulozeny v keystore appky. Aj bez pinningu sa spomenuty utok neda realizovat. Appka si medzicasom moze ukladat info o dropnutych spravach. Server rovnako moze trackovat nepodarene overenia. Ked coutre presiahnu treshold, vyrazaju policajti. Ked sa appke podari zakomunikovat, odosle aj warniny a zas vyrazaju policajti :)
Odpovedať Známka: 2.5 Hodnotiť:
 

by som povedal ze po detekcii takehoto spravania by policajti ani moc nemuseli riesit ze co a ako bolo, rovno pokuta alebo statna karantena kedze si neviem predstavit kto by toto robil len tak zo srandy/bez ciela vyhnut sa karantene
Odpovedať Hodnotiť:
 

Kedze tento tyzden uz konecne prirodzenou formou uplynie 90 dnova lehota pre obmedzovanie, t.j. nudzovy stav, tak uz bude vynucovanie pouzitia appky, alebo statnej karanteny mozne vylucne sudnym prikazom. Rovnako nebude mozne pokutovat za porusenie zhromazdovania v lubovolnom pocte, alebo nenosenie rusky, kedze tieto zakazy a prikazy boli prijate v suvislosti s nudzovym stavom a zanikom stavu rovnako zaniknu...
Ci vlhke sny trnavskeho samovladcu nadobudnu novodobe rozmery vo forme novych nariadeni zalozenych na inych paragrafoch, pre dodrzanie predsav obmedzeni, ktore by povolovala ustava je otazne, verim, ze sa nenajde taky sposob a ak ano, tak to povedie k zosadeniu jeho utopickeho vladnutia vo velmi kratkej dobe. :)
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Daj pokoj z vlhkostou. Prospieva korone. Mna zaujima co odporuca Krcmery. A ten ruska odporuca. Ty ked chces si to chod trebars rozdat aj na slovnaftsku z nejakou fetackou. To, ked sa ale nakazis, tak liecenie si platit sam si uz není taký demokrat. Prebrat zodpovednosť za svoje rozhodnutia to sa nenosi. Staci aby si nespolupracujuci platil celu liecbu sam a aj tym co ich nakazi vdaka svojmu egoizmu. Preco by si mal predrbavat moje socialne poistenie?
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

Na odvodoch mi mesacne odchadza na darmozracov minimalne 900eur, neviem ake ty mas socialne citenie, ale ked si platis akekolvek ukony rovnako ako ten za ktoreho z minimalky plati stat, urcite mas velmi loajalny pohlad na svet a potom ma ani neudivuje, ze obhajujes ruska a nevidis viac ako pred svoj nos.
Poviem ti nieco, co si urcite so svojimi ruzovymi okuliarmi nevidel este - z latkoveho ruska sa uvolnuju drobne chlpky (preto sa maju zehlit - aby ich zredukovali), ktore dychas priamo do pluc a tam sposobuju drobne zapaly. Navyse virus je tak maly, ze ruskom prechadza, jediny rozdiel je mensie zamorenie okolia celkovymi tvojim vyluckami pri rozpravani a dychani...
Druha podstatna vec su napriklad vsade pritomne nezmyselne dezinfekcie, kde mozes najst tohtorocny vyskum univerzit a ten jednoznacne zistil, ze napriklad gelova dezinfekcia az po 3 minutach vykynozi z ruk "bacile", ale umyvanie mydlom uz za 30 sekund !!!! Takze streknutie dezinfekcie na tento virus je neucinne.
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

Presne tak, nechrani to Teba ale mensie zamorenie okolia. Mensie sirenie, mensi egoizmus. Urobil si nieco pre inych. Nieco nepredstavitelne. Ak mas chochp tak nechcem aby si vystrel brka. Rusko nenos. Ale fajciar tiez bude argumentovat ze mu to skodi. Pritom ludia maju dojem ze je koniec. Vyhrali sme. 2 kolo zacina oktober / november.
Vsetko to je o prevdepodobnosti.

Odpovedať Známka: -2.0 Hodnotiť:
 

Saskaren cela tato appka od tych zaostalych "programatorov" a cela akoze-pandemia na soplik, ach. za blbost sa plati, ale toto je moc.
Odpovedať Známka: -5.0 Hodnotiť:
 

Ak ste v karanténe, niekde mimo dosahu susedských wifi a svoju wifi si vypnete, potom pri zlom signáli gps (čo v murovanou dome nieje problém) začne vaša poloha driftovat a skákať po dedine a kade-tade po okolí. Keď mobil nevidí gps ide po wifi sieťach naokolo (teda ich MAC adresy) ktoré sú už zaznamenané v Google mapách. Aj toto sa dá ojekabátit ale je to príliš veľa vysielacích harabúrd okolo pre takú 3,14tchovinu...
Odpovedať Hodnotiť:
 

Poznáte nejaký hack ako to plne aktivovať?

https://bit.ly/2AMOYKK
Odpovedať Hodnotiť:
 

Neni problem, treba ist do svedska a pin bude urcite fungovat. Ved lekari co chceli najst liek si casto chorobu sami infikovali. Treba byt viac odhodlany. A keby nieco drzim palce ventilacne pristroje su momentalne volne.
Odpovedať Hodnotiť:
 

od stredy (10.6.) od 7. hodiny ráno sa povinná karanténa ruší a epidemiológovia odporúčajú dobrovoľnú izoláciu navrátilcov.

Tolko ku koncepcnemu managementu nasho utvaru, ktory je poradnym organom nasho PM. Ked sa pozriem na tu pracu oboch teamov (Smart karantena aj IZP), tak tam vidiet jeden spolocny menovatel - nekompetentnost ludi, ktori sa podielali na niecom, comu ani nahodou nerozumeli. A to nemohlo dopadnut inak, ako fiaskom.

Tak a potom si clovek precita na Aktuality.sk clanky od pana, ktory chcel kandidovat na prezidenta a zisti, ze to je jedna velka bublina. Marketingovy vytvor. Tolko k vizitke Krizoveho stabu.
Musim este raz pochvalit, ze DSL.sk rozumie, ze na chyby treba poukazovat, aj ked vladnu "mozno nasi". Vratane navrhu opatreni.
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

To su komentare :D :D

Tak co, uz vam docvaklo aky brutal trapas ste si spravili ??? xixi
Odpovedať Hodnotiť:

Pridať komentár