neprihlásený Streda, 6. júla 2022, dnes má meniny Patrik, Patrícia
Máte zablokované bezkontaktné platby? Aj tak môžu fungovať

Na časti platobných kariet vydaných, stále platných a používaných na Slovensku nefunguje stopercentne prípadné zablokovania bezkontaktných platieb a z takýchto kariet je možné aj po zablokovaní ich bezkontaktnej funkčnosti uskutočniť platby bezkontaktne a bez zadania PIN-u. Server DSL.sk to zistil po podnete od používateľa takejto karty.

Značky: platobné kartybezpečnosť

DSL.sk, 3.2.2016


Na časti platobných kariet vydaných, stále platných a používaných na Slovensku nefunguje stopercentne prípadné zablokovania bezkontaktných platieb.

Server DSL.sk to zistil po podnete od čitateľa, používateľa takejto karty.

Hoci problém bol známy v bankovom sektore, podľa dostupných informácií verejne doteraz známy nebol.

Prípad čitateľa

Na server DSL.sk sa obrátil čitateľ, používateľ debetnej karty Visa podporujúcej bezkontaktné platby a vydanej bankou Slovenská sporiteľňa.

Keďže čitateľ vníma bezkontaktné platby ako bezpečnostné riziko a zároveň zjednodušenie, ktoré by sa ale podľa neho v bankovom sektore nemalo využívať, bezkontaktné platby si na karte dal cez internet banking zablokovať krátko po získaní karty ešte na začiatku roka 2014.

V decembri 2015 pri platbe vo výške v prepočte pár eur na letisku v poľských Katoviciach skôr ako stihol predavačku informovať o potrebe platiť kontaktnou platbou táto stihla kartu priložiť k bezkontaktnému terminálu. Platba na jeho prekvapenie úspešne prebehla bezkontaktne a bez vyžadovania PIN-u.

Dôvod nefunkčného blokovania

Dôvodom nefunkčného blokovania bezkontaktných platieb na karte bol podľa stanoviska banky pre DSL.sk typ karty v kombinácii s platením v inej mene ako euro, v tomto prípade v poľských zlotých.

Podľa banky sa takýto problém týka všetkých kariet Visa s dátumom vydania do júna 2014 vrátane.

"Pri tomto staršom type kariet čipy nemajú schopnosť spracovávať informácie o iných menách, ako je euro. Preto ak nimi klient platí v krajine, kde je domáca mena iná ako euro, karta nie je schopná identifikovať zákaz na bezkontaktné transakcie," uviedla pre DSL.sk Marta Cesnaková, hovorkyňa banky.

Tento problém sa výrazne podobá na problém Visa kariet identifikovaný v roku 2014 tímom z Univerzity v Newcastli. Podľa jeho zistení totiž platobné karty Visa z tohto času nekontrolovali pri bezkontaktných platbách v cudzej mene výšku sumy a bez PIN-u potvrdzovali transakciu až do výšky 999 999.99 v ľubovoľnej cudzej mene.


Ilustračné foto, platobná karta Visa podporujúca bezkontaktné platby, kliknite pre zväčšenie (foto: Visa)Visa v stanovisku pre DSL.sk neodpovedala na otázku, či zistený problém s nefunkčným blokovaním bezkontaktných platieb úzko súvisí s problémom identifikovaným v roku 2014.

Dopady nefunkčného blokovania

V prípade problému z roku 2014 s možnosťou bezkontaktnej autorizácie vyšších súm pri transakciách Visa v stanovisku uvádzala, že v systémoch Visa sú ďalšie niekoľkonásobné bezpečnostné prvky, vykonaniu transakcie musí predchádzať splnenie bezpečnostných požiadaviek a nejde o realistickú hrozbu.

V prípade čitateľa a problému s nefunkčným blokovaním platieb ale platba úspešne prebehla a zrealizovať by ju bez PIN-u mohol napriek zablokovaniu bezkontaktných platieb ktokoľvek s prístupom ku karte. Visa neodpovedala na otázku, či sú v jej ekosystéme nejaké prípadné bezpečnostné mechanizmy zabraňujúce tomuto problému respektíve prečo v tomto prípade transakcii nezabránili.

Problém nie stopercentne funkčného blokovania samozrejme nemá priamy dopad na veľkú väčšinu klientov, ktorí chcú bezkontaktné platby využívať.

Klientov, ktorí si z rozličných dôvodov chcú bezkontaktné platby zablokovať, je len malá časť. Napríklad podľa informácií jednej z veľkých slovenských bánk ide o 3.3% jej klientov.

Ak si ale chcú bezkontaktné platby zablokovať a majú kartu s týmto technickým problémom, samozrejme ide o neželané správanie karty. Cudzie osoby ho môžu potenciálne zneužiť pri pobyte v krajinách s inou menou ako eurom ale komplikovanejšie pravdepodobne aj v krajinách s eurom vrátane Slovenska.

Hoci sa totiž takéto karty nedajú použiť na bezkontaktné platby bez PIN-u u bežných slovenských obchodníkov sťahujúcich platby v eurách, pravdepodobne okrem iného podľa zistení Univerzity v Newcastli z 2014 sa z nich minimálne v tom čase dali stiahnuť bezkontaktné transakcie v inej mene bez potreby fyzického presunu karty do zahraničia. Podľa týchto zistení sa totiž dala autorizácia transakcie z karty stiahnuť napríklad aj softvérovou čítačkou a následne napríklad cez Internet zaslať a zinkasovať cez terminál spolupracujúceho obchodníka v zahraničí.

Bezkontaktné platby by mal za štandardných okolností obmedziť limit, ktorý je na Slovensku 20 eur na jednu platbu a kumulatívne bez zadania PIN-u maximálne 60 eur pre viacero po sebe idúcich bezkontaktných platieb. Či by sa vyššie bezkontaktné platby ako ekvivalent 20 eur v cudzej mene respektíve iný podobný limit platný v danej krajine na takejto karte so zablokovanými bezkontaktnými platbami úspešne zrealizovali čitateľ neoveril, keďže jeho platba bola vo výške len niekoľkých eur.

Stanovisko Visa a banky

Spoločnosť Visa sa k detailom problému s nefunkčným blokovaním bezkontaktných platieb v cudzej mene u svojich kariet v stanovisku pre DSL.sk nevyjadrila.

Podľa jej prvotného stanoviska by banky vôbec nemali používať funkčnosť blokovania bezkontaktných platieb a keď klient blokovanie vyžaduje, mali by mu kartu vymeniť.

"Bezkontaktnú funkciu na platobnej karte by banka nemala zablokovať na požiadanie držiteľa karty. V prípade, ak držiteľ karty požaduje vypnutie bezkontaktnej funkcie, vydávajúca banka by uvedenú kartu mala nahradiť takou, ktorá bezkontaktné platby nepodporuje a ktorá nedisponuje bezkontaktným označením," uviedol pre DSL.sk Frantisek Jungr, Region Senior Business Development Manager pre CEE.

Podľa banky je vypnutie bezkontaktných platieb ale jednou z možností poskytovanou kartovou spoločnosťou. "Vždy dodržiavame pravidlá kartových spoločností a bezpečnosť peňazí našich klientov je pre nás dôležitá. V prípade bezkontaktných kariet sa taktiež riadime pravidlami spoločnosti VISA, v rámci ktorých je jednou z možností, ako riešiť takéto požiadavky klienta, možnosť vypnúť klientovi bezkontaktnú funkcionalitu. V porovnaní s vydávaním novej karty je výhodou, že klienti nemusia čakať na novú kartu a v budúcnosti si bezkontaktnú funkcionalitu môžu kedykoľvek zapnúť naspäť," uviedla Cesnaková.

"Odporučenie spoločnosti Visa ohľadne bezkontaktných kariet je, keďže úroveň podvodných transakcií je na historicky najnižšom bode, že nie je dôvod, aby klienti žiadali zablokovanie bezkontaktnej funkcionality karty. V prípade, že na tom trvajú, je v kompetencii a na rozhodnutí banky, aby určila aký produkt je vhodný pre klienta," uviedla Visa v doplňujúcom stanovisku.

Postup banky

Čitateľ sa po incidente a pred kontaktovaním DSL.sk obrátil na svoju banku, ktorá v promptnej reakcii uviedla ako dôvod problému "starší typ platobnej karty, na ktorom sa nedali bezkontaktné operácie dostatočne vypnúť" a odporučila vymeniť kartu za novú. Túto výmenu by mal mať bezplatnú.

Banka evidentne o probléme vedela už aj pred riešením sťažnosti tohto klienta. "Niekoľko (jednotky) klientov nás upozornilo na to, že sa im podarilo zrealizovať bezkontaktnú transakciu aj po vypnutí tejto funkcie. Zatiaľ sme nezaznamenali žiadne zneužité prostriedky takýmto spôsobom," uviedla banka v stanovisku.

Na otázku prečo banka pri požiadavke klientov na zablokovanie bezkontaktných transakcií volila na predmetných kartách spôsob, ktorý nebol stopercentne účinný, a či odteraz hneď pri požiadavke na zablokovanie bezkontaktných platieb vymení kartu konkrétne neodpovedala. Poukázala iba na historicky najnižšiu úroveň zneužívania kariet pri platení v kamenných obchodoch. "Navyše, pokiaľ by sa preukázalo, že karta bola zneužitá na bezkontaktnú platbu, banka klientovi vráti peniaze," uviedla banka.

Príčiny a možné riešenia

Technickou príčinou problému je podľa informácií banky čip na kartách Visa vydaných do júna 2014.

Detailné informácie od Visa o pričine chyby ale chýbajú a ako mohla takáto chyba podobne ako nerešpektovanie limitov pri bezkontaktnej platbe v zahraničnej mene zostať neodhalená počas vývoja riešení bezkontaktných platieb nie je jasné.

V každom prípade k takémuto technickému problému prišlo a dôležité je ako sa s ním banky a Visa vysporiadajú. Problém nefunkčného blokovania platieb v zahraničnej mene samozrejme nepredstavuje žiadny priamy problém pre klientov, ktorí chcú bezkontaktné platby používať.

Stopercentným riešením by v prípade klienta so staršou problematickou kartou a jeho požiadavky zablokovať bezkontaktné platby bolo mu automaticky vymeniť kartu buď za kartu nepodporujúcu bezkontaktné platby alebo novšiu kartu s plne funkčným blokovaním bezkontaktných platieb.

Ďalšie riešenia, ktoré podľa svojich stanovísk aplikujú slovenské banky, je výber spomedzi karty s a bez bezkontaktnej funkčnosti a následné neposkytovanie možnosti blokovania bezkontaktných platieb alebo nastavenie kariet do online režimu pre bezkontaktné platby. Jedna z bánk aplikovala aj iné špecifické riešenie.

Ostatné banky

Podľa informácií banky pre DSL.sk a povahy problému tento zrejme nie je závislý na banke a týka sa potenciálne aj Visa kariet vydaných inými bankami. Viaceré slovenské banky ale používajú Visa karty spôsobom, pri ktorom sa tento problém nevyskytuje.

Server DSL.sk oslovil päť ďalších bánk, Tatra banku, VÚB, ČSOB, Zuno a mBank.

Problém sa podľa stanovísk vôbec netýka VÚB, Tatra banky, ČSOB a mBank, z dôvodu neposkytovania možnosti bezkontaktné platby zablokovať, kvôli nastaveniu kariet len na online autorizáciu platieb alebo aplikovaniu iného opatrenia.

"Na našich bezkontaktných kartách neposkytujeme možnosť zablokovania bezkontaktnej funkcie. Na našich kartach sa nevyskytuje problém popísaný nižšie," uviedla pre DSL.sk Alena Walterová, hovorkyňa VÚB.

"ČSOB ma na svojich VISA platobných kartách pre transakcie realizované bezkontaktne iba online režim, čo znamená, že Vami spomínaný podvod nie je možné realizovať," uviedla pre DSL.sk hovorkyňa ČSOB Zuzana Eliášová. V online režime sa transakcie na platobných kartách overujú aj so systémami vydavateľa kariet a transakcie nespĺňajúce aktuálne nastavenia je tak možné odmietnuť.

mBank nedovoľuje blokovať bezkontaktné platby a klientom ponúka na výber medzi bezkontaktnou a kontaktnou kartou. Navyše v súčasnosti vydáva primárne platobné karty inej kartovej spoločnosti.

"O danej situácii vieme a ako banka sme urobili potrebné kroky smerujúce k úplnému zablokovanie bezkontaktných platieb v prípade, že klient/držiteľ karty nechce využívať tento spôsob platenia," uviedla pre DSL.sk hovorkyňa Tatra banky Zuzana Povodová.

Banka konkrétne podľa svojho stanoviska práve na konci uplynulého roka na karty klientov, ktorí si neželali mať funkčné bezkontaktné platby, nahrala aktualizáciu softvéru v podobe skriptu úplne znefunkčňujúceho akékoľvek bezkontaktné platby. Ak by takýto klient chcel opäť zapnúť bezkontaktnú funkčnosť, banka by mu musela podľa Povodovej vydať novú kartu. Aktualizácia bola nahratá pri použití karty v bankomate alebo pri kontaktnej platbe.

Zuno, ktorá umožňuje blokovanie bezkontaktných platieb, daný problém podľa stanoviska nezaznamenala. Banka v stanovisku ale neinformuje, či má nasadené riešenia respektíve konfiguráciu zabraňujúcu problému.

Aktualizácia 1: Kariet vydaných Zuno sa podľa aktualizovaného stanoviska v súčasnosti už problém netýka. "Zuno banka má nasadené nové systémové riešenie blokovania bezkontaktných platieb. Preto sa spomínaný problém aktuálne klientov Zuno banky netýka," uviedol pre DSL.sk PR manažér Ivo Trávniček.


      Zdieľaj na TwitteriNajnovšie články:

Tzv. ministerstvo informatizácie za týždeň nevysvetlilo frašku s rozdávaním tabletov nepodporujúcich štátne aplikácie
USA vybrali kryptografické algoritmy odolné kvantovým počítačom
Veľký hadrónový urýchľovač začína zrážky s novou rekordnou energiou
Debianu 9 skončila dlhodobá bezpečnostná podpora
Telekom ani po týždni nezverejnil nič o vážnom útoku. Hovorí, že nemôže
V bezplatnom DVB-T pribúda TA3, dočasne
Ďalší dôležitý štátny web má exspirovaný certifikát - aktualizácia 1
Avizovaný minipočítač postavený na RISC-V procesore
Arm predstavila výkonnejšie jadrá, počet jadier v CPU sa zvyšuje na 12
Starlink sa bude dať používať v autách a na lodiach


Diskusia:
                               
 

tldr verzia nie je?
Odpovedať Známka: 6.3 Hodnotiť:
 

BANKY SUX
Odpovedať Známka: 6.7 Hodnotiť:
 

Na zablokovanie bezkontaktných platieb je dobré toto http://dopice.sk/glS
Odpovedať Známka: 2.5 Hodnotiť:
 

uplne staci obycajna vrtacka
Odpovedať Známka: 7.1 Hodnotiť:
 

Áno ale tento proces je nezvratný.
Odpovedať Hodnotiť:
 

alebo toto http://dopice.sk/gme
Odpovedať Hodnotiť:
 

Keby bola tldr verzia, zasa pindáš, že to odflákli a nešli dostatočne do hĺbky.
Odpovedať Známka: 4.4 Hodnotiť:
 

ved predsa na velkosti nezalezi
Odpovedať Známka: 4.5 Hodnotiť:
 

Ano ale zase všetkého s mierou.
Odpovedať Hodnotiť:
 

tl;dr: NEBANKUJ.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Niečo podobné sa stalo cca v r. 2005 aj bratovi. Boli sme v Maďarsku a platba kartou v obchode prebehla bez vyžiadania PINu alebo podpisu (brat mal na karte aktivovaný PIN). Keby mu niekto kartu ukradol, môže s ňou pohodlne nakupovať. Tiež to tuším bola VISA. TB. Visa má teda evidentne bezpečnostné problémy pri platbe v cudzích menách.
Odpovedať Známka: 2.2 Hodnotiť:
 

Môže sa zdať, že je to podobný prípad, ale nie je. To či sa pri platbe vyžaduje PIN, alebo nie, je vecou platobného terminálu, nie karty. Na mnohých čerpacích staniciach majú terminály, ktoré PIN nevyžadujú.
Odpovedať Známka: 4.8 Hodnotiť:
 

Na cerpacke som to pred rokmi zazil aj ja.
Tusim som kratko predtym o podobnej situacii cital, ale aj tak ma to sr*lo.
Prave preto, ako pise clovek vyssie, ze:
"Keby mu niekto kartu ukradol, môže s ňou pohodlne nakupovať."
Cela karta je potom teda len smiesna karticka.
Odpovedať Známka: 7.6 Hodnotiť:
 

ja to rikam u od zaciatku a nikto mi neveril
to da rozum, ze peniaze na cipe su nebezpecne
peniaze su v bezpeci len vtedy, pokial ich aktvivne chrani clovek (penazenka), alebo ak su v sejfe (zelezobeton)
inak je to blud,ze bezpecne. proste blud a to tu , tu a tu.

Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

Aha, takze peniaze v penazenke su v bezpeci, platobna karta v penazenke uz v bezpeci nie je?
Odpovedať Známka: 2.0 Hodnotiť:
 

Ano, penazenka kludne par metrov od pokladne a peniazky ti miznu ani nevies ako. A nikto sa tej tvojej penazenky ani nemusel dotknut...
Odpovedať Známka: -2.9 Hodnotiť:
 

totálna blbosť, čo tu píšeš!
Odpovedať Hodnotiť:
 

Obchodník, ktorý nevyžaduje PIN ani identifikáciu pri podpise riskuje, že ti dáva tovar zadarmo. Vo chvíli, keď banke oznámiš, že si tú platbu neurobil, je na ňom, aby dokázal, že ano. Asi by to nejako pomocou súdu a kamerového záznamu zbúchal ale keby sa mu to stalo tri krát, tak by si videl, ako rýchlo by začal vyžadovať PIN.
Aj debetné karty na PIN sa dajú prejsť "žehličkou" a nech sa páči. Ale len po prvú reklamáciu.
Odpovedať Známka: 6.4 Hodnotiť:
 

Z karty mi zmizlo v lete cez 900€ takze ano Visa ma asi nejake tie bezpecnostne problemy.(nie nemam frajerku co by si kartu zapozicala)
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

keby si mal frajerku tak 900 na ucte nemas, to je nam jasne :)
Odpovedať Známka: 9.2 Hodnotiť:
 

menej piť !
Odpovedať Hodnotiť:
 

Mytne brany IT a FR nevyzaduju PIN, inak by tam boli este vacsie zapchy ako obvykle. Bezne som tam pouzival kartu ku ktorej neviem pinkod, kedze ju staci strcit do slotu, a za 2s mozes pokracovat dalej.
Odpovedať Známka: 7.5 Hodnotiť:
 

nebol to problem len VISA, mal som blokovany Master Card (TB) a neviem v ktorom domacom retazci (kaufland, billa či ký ďas) mi mlada brigadnicka v pohode bezkontaktne zaplatila sumu vyssiu ako 20E. Pritom inde bezkontakt nefungoval.
Odpovedať Známka: 7.5 Hodnotiť:
 

Kontaktujte nás prosím na redakcia at dsl.sk
Odpovedať Známka: 6.7 Hodnotiť:
 

To tak funguje od cias inprinterov, kedy sa povrch karty prebehol "zehlickou" a ked online pripojenie bolo iba v sci-fi serialoch. Ak sa plati v zahranici nizka suma, obchodnik/banka setri tak ze neautorizuje TXN u vydavatela karty. Tato platba sa vola offline.
Samozrejme ze nemaju na stene zoznam kariet ktore su blokovane a teda nemaju ako vediet ze je karta blokovana.
Samotnu platbu obchodnik neskor zanesie do svojej banky a ta ju za tyzden zauctuje majitelovy karty.
Samozrejme dost ludi si vsimlo ze im platba prisla az neskor a napadlo ich ako by sa to dalo vyuzit.

Online rezim je zase ina rozpravka.

"ČSOB ma na svojich VISA platobných kartách pre transakcie realizované bezkontaktne iba online režim, čo znamená, že Vami spomínaný podvod nie je možné realizovať"
Odpovedať Hodnotiť:
 

asi najdlhsi clanok vtomto a aj mozno minulom roku

inak ak si niekto nastavi nulovy limit pre bezkontaktne platby
musi este kartu vlozit do bankomatu az potom je to vraj aktivne.

inak minule som krajal staru kartu a antenku som tam nenasiel
nema niekto doma maly RTG :)?
Odpovedať Známka: 7.3 Hodnotiť:
 

Hm, moja karta je biela a tam úplne stačila silnejšia baterka, anténu krásne vidno. Kebyže ju chcem znefunkčniť, snáď úplne stačí dierkovačom vyštiknúť krúžok cez všetky drôty a je.
Odpovedať Známka: 0.9 Hodnotiť:
 

Na nete máš fúru materiálov a videí, ako anténu "vypnúť" (prevŕtanie, vystrihnutie, prerezanie), stačí len chvíľu googliť.
Odpovedať Známka: 4.3 Hodnotiť:
 

Ide o poškodenie karty a za istých okolností by s tým mohol byť celkom problém...
Odpovedať Známka: -2.5 Hodnotiť:
 

hm, ktoré "isté okolnosti" máš na mysli?
Karta funguje normálne, pričom je na nej asi 1mm dierka po vrtáku.
Odpovedať Známka: 6.7 Hodnotiť:
 

mne dost blbne SLSP bezkontaktna sama od seba.
vela krat ma strapni ze to nefunguje, pritom je nova max pol roka..
hold SLSP kvalita.
Odpovedať Známka: 4.5 Hodnotiť:
 

Uplne ta strapni ty Hipster...
Odpovedať Známka: -4.5 Hodnotiť:
 

Treba ich vymeniť, ja mám s ňou rovnaký problém a čo počúvam v obchodoch tak to je štandard slsp, už čakám na kartu od konkurencie a potom ich ruším...
Odpovedať Hodnotiť:
 

Vtip je aj to, že VUB vám kľudne pôvodnú, vypršanú karu nahradí novou úplne nevhodnou. Čísla už netrčia, takže ju len ťažko vytiahnem z púzdra, automaticky a bez môjho súhlasu a opýtania mi nanútili kartu s prednostne bezkontaktnou platbou. Takú kartu som nikdy nemal, prečo mi teda nedali novú bez tejto sprostosti? Keď som sa informoval na ich tel. čísle na centrále, tak je to možné, ale aj celkom zdĺhavé a komplikované. Osobne som túto možnosť platby nikdy nevyužil a zrejme ani nevyužijem. treba kontaktný čip a PIN.
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

prosim ta pekne, co je to prednostne bezkontaktna platba? akoze prides do obchodu, chces platit kartou a ty musis povedat, ze chces najprv a prednostne platit bezkontaktne a az ked to nepojde, tak zaplatis kontaktne? lebo ja mam napriklad bezkontaktnu od vub, ale si predstav, ze normalne si mozem vybrat, ze ako poviem, tak zaplatim... dokonca som mal s vub obacny problem. bezkontaktnu som si musel pytat. ale nie je prednostna, tak neviem...
Odpovedať Hodnotiť:
 

Verím tomu, že keď som sem včera písal svoju srdcervúcu sťažnosť na firmu IKEA, tak si mnohí pomysleli, že som hysterka. Opäť sa ukázalo, aký som ja vizionár.

Hotovosť sa postupne zruší. Tí, čo budú chcieť platiť hotovosťou budú musieť vytrpieť komplikované procedúry, pričom tí, čo platia elektronicky, budú prechádzať voľným krokom. Ako ďaleko sme od toho, aby sa v obchodoch namontovali kamery a softvér s "face recognition"?
Povedzte tej bande homosexuálov, ktorí žijú svoj život v obchodných centrách naobliekaní ako Conchita Wurst, že si budú môcť zobrať z regálu čokoľvek, len pri pokladni sa usmejú do kamery. Pobijú sa o to. Pobijú sa o čipy, ktoré im nastrieľajú do mozgu rovno v tetovaciom štúdiu na prízemí.

"Malí aj veľkí, bohatí aj chudobní, slobodní aj otroci - dali si znak na pravé ruky alebo na čelá, aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemal znak mena šelmy alebo číslo jej mena. Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. Jeho číslo je šesťsto šesťdesiatšesť."
Odpovedať Známka: 2.9 Hodnotiť:
 

posielam kvety z obrovskeho kanclu do obrovskeho nakupneho centra
Odpovedať Známka: 6.4 Hodnotiť:
 

rad ti kupim dve velke balenia alobalu na tvoju hlavu vypatlanu. samozrejme v dobrom
Odpovedať Známka: -2.7 Hodnotiť:
 

Si zlý človek.
Odpovedať Známka: 7.8 Hodnotiť:
 

666 nie je odpoved. odpovedou je 42 ;-)
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

Hm, a odkial vy betari beriete istotu, ze tych 666 je myslene v desiatkovej pozicnej sustave?
Odpovedať Hodnotiť:
 

My sme mysleli, ze je v dvojkovej.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Títo ľudia, čo hovoria, že bezdotykové platby sú nebezpečné, sú dosť smiešny. Pýta si snáď niekto od teba PIN keď platíš hotovosťou? Keď ti ukradnú kartu a dáš ju hneď zablokovať, tak neprídeš o nič. Keď ti ukradnú hotovosť, tak máš smolu.


Odpovedať Známka: -3.7 Hodnotiť:
 

Kedy hneď? Predstav si v piatok navečer, víkend...
Kto nosí tisíce Eur hotovosť? Určite nie ten, kto má dosť na karte.
Odpovedať Známka: 5.6 Hodnotiť:
 

> Pýta si snáď niekto od teba PIN keď platíš hotovosťou?

Keď niekde platím hotovosťou, tak to vidím. Keď platím bezkontaktne, tak to vidieť nemusím.
Odpovedať Známka: 5.6 Hodnotiť:
 

ty macher, lenze na karte maju ludia viac, nez v hotovosti.
o to kartam ide, v pripade nudze mas dost prachov.
ked idem do teska, neberiem 500eur,lolo.
Odpovedať Známka: 8.0 Hodnotiť:
 

Ti inteligentnejsi preto maju 2 ucty, jeden na uspory druhy bezne vydavky.

A pre sturalov co teraz zacnu ze naco budu platit za vedenie uctu 2x, tak je tu tolko moznosti ze ich uz dopredu vysmievam ze platia za vedenie uctu vobec ten prvy krat.
Odpovedať Známka: 4.5 Hodnotiť:
 

> Pýta si snáď niekto od teba PIN keď platíš hotovosťou?

> Áno už veľa krát vždy som odpovedal že mám 18 ale aj tak som sa musel legitimovať :)
Odpovedať Známka: -5.0 Hodnotiť:
 

a ten sporiaci mas k beznemu uctu zdarma, tiez si hovorim ze len debil moze mat na beznom ucte ku ktoremu ma kartu viac ako 1000e (resp vsetky svoje prachy)...

tam kde mam kartu si necham do 500e na bezne vydavky, ostatne supnem na sporiaci. Ak nahodou potrebujem vecsiu sumu, zo sporiaceho to mam behom sekundy prevedene
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

No to si celkom v pohode keď ti stačí mať na karte do 1000€.

Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:
 

Ale stale plati, ze na ucte pre bezne vydavky ma clovek viac ako v hotovosti.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Ale bavíme sa o týchto bezdotykových platbách kde máš limit 20 evri na platbu, a ďalšie limity za deň..., plus podozrivé platby neprejdú. Pokiaľ to funguje správne (ako že toto s tými zahraničnými menami je priekak a mali by tie karty vymeniť), tak môžeš prísť o možno 60 evri max, kým ju dáš zablokovať, pričom toľko bežne v hotovosti nosíš. A slušnejšia banka ti peniaze dokonca vráti, ak sa preukáže zneužitie karty.

Odpovedať Hodnotiť:
 

karty na nas vymysleli preto, aby sme viac a este viac minali...a popritom im este platime zato aj poplatky...
no povedz ze si nieco kupis tak, ze ked ti pri nakupe chyba 10 euro, prerusis nakupovanie, utekas vybrat hotovost, vratis sa a kupis si to. Nie. jednoducho sa na to vykasles a kupis si len to nutne a na co mas....
takto hodis do kosa aj to aj to..lebo je to v "akcii" ...je to obycajna buda na ludi...
ktosi chce strazit vydavky a setrit jednoducho plati v hotovosti...cest vynimkam, ale aj tak sa to tazko strazi ked nemas podlahnut okoliu a nakupujucim...
Odpovedať Hodnotiť:
 

vyzbierat piatich ludi, dat si v banke zablokovat bezhotovostne platby, isto do zahranicia sedem dni sa napijat bezbozne, platit hlavne bezkontaktne, vsetko ostatne kontaktne, vratit sa na slovensku, stazovat sa banke, pozadovat vratenie penazi, kartu mi ukradli, polovica dovolenky preplatena :)
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Ja som si ich blokoval hneď po vydaní karty. Bolo mi to potvrdené a aj som si odskúšal ich nefunkčnosť.
Po čase sa mi stalo tiež že predavačka zaplatila bezkontaktne a platba prešla. Bolo to na SK a platba bola v EUR.
Na moju reklamáciu mi bolo povedané že mali technický problém a bezkontaktné platby mi boli omylom znova aktivované. Na moju otázku prečo mi o tom nedali vedieť a či sa to môže stať znova, teta v telefóne odmietla odpovedať.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Kontaktujte nás prosím na redakcia at dsl.sk
Odpovedať Známka: 8.2 Hodnotiť:
 

treba si presunut vecsinu penazi na sekundarny ucet a na primarnom si nechat iba nutne minimum + nastavit denny limit na platbu kartou a je vybavene
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

A co s kreditnou kartou ty "sekundarny ucet"?
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

to že Tatrabanka neblokuje bezkontaktné platby kartou, Vás ojebali, manželka má kartu Tatrabanky a dala si tam zablokovať bezkontaktné platby. Ale teraz bohvie ako je to naozaj, či to ozaj nefunguje.
Odpovedať Hodnotiť:
 

moznost blokovania TB ma .. ale tiez mi to nefungovalo korektne, podobne ako v clanku mi presla bezkontaktna platba v prahe (kreditka visa) .. ale asi je to este starsia varka kariet, kedze mi akurat konci platnost
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Kontaktujte nás prosím na redakcia at dsl.sk
Odpovedať Známka: 6.0 Hodnotiť:
 

V TB to tiez nefunguje. T.j. aj napriek zablokovanej funkcionalite sa da v zahranici bezkontaktne platit.
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Kontaktujte nás prosím na redakcia at dsl.sk
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

Takisto mam tuto "prijemnu" skusenost s nefunkcnym blokovanim. Dal som priatelke kartu aby vyplatila listok na vlak ale zabudol som jej dat PIN kod,tak jej volam pricom som sa dozvedel ze "ved som len prilozila kartu a hotovo netreba predsa PIN na bezdrotovu platbu" takze mi unika naco je dobre to blokovanie ked to realne nefunguje. Da sa tu hovorit o prakticky kazdom kdo dostal kartu v roku 2014.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Bezkontaktné platby treba zablokovať priamo na karte vrtákom č. 2
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Ked som zakladal ucet v mbank tak som vybral visa classic (kontaktnu kartu). Vidim ze som dobre spravil.

Teraz si predstavte ze idete v preplnenej MHD, nejaky (buzik) sa na vas nalepi za ucelom minimalizovania vzdialenosti medzi jeho skrytou citackou a vasou kartou. Ziskane udaje potom napali do nejakej univerzalnej karty alebo nejako inac vlozi do terminalu kde funguje platba bez PIN. A vy mozete patrat ...
Odpovedať Známka: 6.7 Hodnotiť:
 

Este ma napadla pikoska - prejde vedla vas revizor, ten vam bezkontaktne skontroluje ci nejazdite na cierno a hned vas automaticky a bezkontaktne pokutuje. Bez toho aby ste o niecom vedeli.
Odpovedať Známka: 6.0 Hodnotiť:
 

"Server DSL.sk to zistil po podnete od používateľa takejto karty."

Server DSL.sk si to čiste za účelom študovania problematiky pre vlastnú potrebu iste sám vyskúšal v praxi, istota je istota. :-)
Odpovedať Hodnotiť:
 

"Vždy dodržiavame pravidlá kartových spoločností a bezpečnosť peňazí našich klientov je pre nás dôležitá. V prípade bezkontaktných kariet sa taktiež riadime pravidlami spoločnosti VISA, v rámci ktorých je jednou z možností, ako riešiť takéto požiadavky klienta, možnosť vypnúť klientovi bezkontaktnú funkcionalitu. V porovnaní s vydávaním novej karty je výhodou, že klienti nemusia čakať na novú kartu a v budúcnosti si bezkontaktnú funkcionalitu môžu kedykoľvek zapnúť naspäť," uviedla Cesnaková.

Toto je pekne štipľavý bullshit pani Cesnaková, o pohodlie klienta a to aby nemusel čakať na vydanie novej karty predsa vôbec nejde, povedzme si rovno a úprimne že vydávanie kariet bez možnosti bezkontaktných platieb na požiadanie klienta by vás proste stálo peniaze navyše, tak dávate kartičky aké máte lebo chcete ísť s dobou a dať klientovi to čo uznáte za vhodné vy a nie to čo chce on. Po priznaní budete 5 minút za blbcov, ale pri nepriznaní ostanete za blbcov navždy a nálepkami BULLSHIT môžete tapetovať.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

tiez sa mi cca pred rokom v madarsku stalo ze predavacka bola hyperaktivna a rovno kartu prilozila a platba odisla aj ked som mal zablokovane bezkontaktne platby, ked som prisiel na slovensko som skusal platit bezkontaktne a neslo to, nikdy som to nejako neriesil ale teraz vidim ze to bola chyba na strane VISA. mam TB
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Nemyslim si, ze je to riziko. AK ma uzivatel zablokovane bezkontaktne platby, tak ak by aj doslo k zneuzitiu, musi uri reklamacii uspiet a cele to ide na triko banky.
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

... toho 'Zakaznika'
V decembri 2015 pri platbe vo výške v prepočte pár eur na letisku v poľských Katoviciach skôr ako stihol predavačku informovať o potrebe platiť kontaktnou platbou táto stihla kartu priložiť k bezkontaktnému terminálu.

Sorry ale pan to v hlavne asi nema vporiadku, dam si zablokovat bezkontaktne platby ale kartu vpohode dam predavacke do ruky ... dnes ked tie terminaly su uz pri zakaznikovy. Okrem toho ked platim bezkontaktne neprikladam kartu hned este ani suma nieje na tom display ale potom az sa tam zobrazi ... a pani predavacky namna mozete prilozit nie nemozem lebo este stale neviem kolko budem aj realne platit....
Odpovedať Známka: -7.1 Hodnotiť:
 

hlupost pises pretoze niesi v tescu kde mas terminal ze sam obsluhujes, chod napriklad na slofnaft cerpacku, a ani v jednej nebudes ty narabat s kartou, das a oni sa spitaju ci bezkontaktne, a aj inde som sa stym stretol, bud ti daju potom terminal so zasunutou kartou alebo ona zasunie a ty na druhom zadas pin, kde samozrejme vidis sumu, ci uz na obrazovke pokladne alebo tam kde pises pin. A mozes trepat kolko chces ale asi platis veci raz za tyzden ked napises ze sa nemoze stat ze omylom bezkontaktne prilozi, pretoze mne sa to uz nieraz stalo, ked vidi symbol bez kontaktne a suma je do 20 eur tak automaticky prilozi a az potom zisti ze to nejde, nespocetne krat sa mi to stalo ale to ja asi viac chodim a platim, hlavne ludia co si zbehnu po cigarety to poznaju :)
Odpovedať Známka: 7.5 Hodnotiť:
 

bezkontaktne platby a terminaly pre bezkontaktne platby sa riadia istymi pravidlami, ktore musia byt dodrzane vzdy. v prvom rade ide o to, ze ak chces platit bezkontaktne, kartu nedavas z ruky a kartu musis sam prilozit k citacke. ak ju nemaju vycapenu na pulte a predajca si kvoli bezkontaktnej platbe kartu vezme niekam na svoju stranu a tam to pipne, tak je to uplne zle a proti pravidlam, proste sa to nesmie.

jednoducho sa nemoze stat, aby predajca spravil bezkontaktnu platbu za teba. to, ze sa to tak deje, je zase len vec ludi, ze o tom ani nevedia a neozvu sa. ja ked predajcovi podam kartu (cim ziadam kontaktnu platbu) a on ju prilozi, ziadam storno...
Odpovedať Hodnotiť:
 

nie vsade mas terminal na bezkontaktne platenie, ja ti nejdem menovat kde vsade to tak je, no v kazdom pripade sa neda s mojou platit bezkontaktne cize je to debata onicom, ja tvrdim ze k clanku, ze mi nikde nestrhlo ked omylom prilozila je to blokovane a pisem aj v madarsku kde maju forinty cize cudziu menu im to nezaplatilo ako sa pise v clanku.
Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:
 

inak ked spomynas ze by niekto mohol bezkontaktne zneuzit, tak skor ako ludia si myslia ze karta bez pinu je nepouzitelna, tak tam je vacsi problem, pretoze staci aby mal niekto odfotenu kartu cize cislo na karte plus tie tri stiry cislice k tomu datum expiracie je tiez tam a aj meno cize zaplatis s tym cez net nieco viac ti netreba, samozrejme pokial to je zapnute, ale vela ludi to ma, to je vacsie nebezpecenstvo.
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Ty z tej tvojej "hlavne" strielaš od boku. :)
Odpovedať Hodnotiť:
 

Isiel som platit PINkom (cca 50), vlozim kartu do citacky a kym som stihol stlacit prvu klavesu pinu, terminal zahlasil ze OK a platbu zrealizoval! Ta karta sa aj neskor spraval nejako cudne, obcas zaplatila bezkontaktne, obcas nechcela ani s PINom. Tak som poziadal o vymenu, a vsetko vyzera ok (teda dufam). Ale s tou platbou bez PINu som bol v soku...
Odpovedať Hodnotiť:
 

Ked ma obchodnik nastavene na terminali, ze neoveruje PIN, tak je to mozne. Teba to trapit nemusi, keby si taku transakciu reklamoval, ide to na trikoo obchodnika, kedze transakcia PINom overena nebola.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Vedeli ste že na karte sa uschovávajú údaje o vašich posledných 10 platbách?
Odpovedať Známka: 4.3 Hodnotiť:
 

a?
Odpovedať Známka: -1.4 Hodnotiť:
 

ok
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

som rozobral neplatnú Visa Inspire a anténka je priamo pod čipom naslučkovaná, 0,1 drátik
Odpovedať Hodnotiť:
 

z boku by mal byt na kazdej karte vypinac ON/OFF :)
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:

Pridať komentár